Stg. SHTTC derft inkomsten door pandemie

14 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 14 augustus 2021- De Covid-19-pandemie heeft ook de stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC), de das omgedaan. Onder andere de inkomsten van de koksopleiding, één van de voornaamste inkomstenbronnen van de stichting, zijn sterk afgenomen, geeft directeur Rabin Boeddha aan. Vandaag heeft SHTTC een open dag gehouden.

Het ging niet altijd even gemakkelijk om les te verzorgen met de digitale mogelijkheden die er waren. Door een onstabiel internet konden de online lessen niet optimaal gegeven worden, wat ook leidde tot hogere kosten. De stichting is in 2012 formeel gestart met de opleidingen. Echter merkt directeur Boeddha op dat de afgelopen jaren er een daling is in het animo voor de verschillende opleidingen. Volgens Boeddha speelt de economische crisis daarbij parten.

Boeddha benadrukt dat deze opleidingen bijdragen aan een betere dienstverlening binnen de toerismesector. De directeur kijkt daarom uit naar meer ondersteuning vanuit de overheid. De stichting is een subsidie-behoeftige instantie. Zonder bijstand van de overheid is het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het nieuw schooljaar dat in oktober van start moet gaan kan daarom ook in gevaar komen.

-STVS Nieuwsredactie-