Capaciteitsversterking training voor behoud erfgoed en artefac

25 September 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 25 september 2021 – Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur heeft in samenwerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, een tweedaagse capaciteitstraining georganiseerd. De werktitel van deze training, die in twee clusters wordt gehouden zodat alle districtscommissarissen deze informatie tot zich kunnen nemen, is ‘Een interdepartementale samenwerking voor bescherming, behoud, en ontwikkeling van het Surinaams Cultureel erfgoed’. Minister Marie Levens opende de training. Zij noemde Onderwijs ‘het brood’ en Cultuur ‘het beleg’. “Want bij Cultuur is het kleurrijk en bij Onderwijs is het wat strakker, waar de aandacht gaat naar het halen van de tentamens en examens”. Zij stond stil bij het enorm wetenschappelijk werk dat ertoe heeft geleid dat de historische binnenstad op de wereld erfgoed lijst is gekomen. “Straks volgt Joden Savannah om op de lijst te worden geplaatst en ook dat heeft enorm veel werk gekost. Het mooie is dat als je onderwijs en wetenschap samenbrengt dan vind je dat terug in Cultuur”, aldus minister Levens. Ze sprak de hoop uit dat deze training zal bijdragen aan de bewustwording over het belang van behoud van erfgoed, dat niet zich niet alleen in de stad bevindt maar ook in de districten.

Johan Roozer, beleidsadviseur op het directoraat Cultuur vroeg minister marie Levens om het daarheen te leiden dat er harder getrokken wordt aan het tot stand komen van wetgeving, die het mogelijk maakt dat dc’s de wet kunnen handhaven als het gaat om bewaking en behoud van erfgoed en artefacten. “Het grote doel achter deze training is dat districtscommissarissen weten welke wetten en regelgeving bestaan om erfgoed te beschermen, ontwikkelen en te behouden. Daarnaast moet het leiden tot een stuk bewustwording van de belangrijkheid van erfgoed op regionaal niveau, omdat elk district een eigen identiteit heeft en een enorm aanbod aan erfgoed dat ingezet kan worden in de ontwikkeling van de toerisme sector”, aldus de functionaris.

De dagindeling hield in diverse presentaties van onder andere Rachel Deekman, staflid bij Stichting Gebouwd Erfgoed, die inging op de diverse definities van erfgoed en het belang van cultureel erfgoed voor Suriname. Er werd stevig gediscussieerd en vele vragen gesteld door enkele districtscommissarissen aan de aanwezige professionals over hoe zij bepaalde zaken moeten aanpakken. Cultuur-directeur Roseline Daan benadrukt dat er ook gedegen aandacht moet worden gevestigd op de economische waarde en belang van erfgoed. Daan merkt op dat bekend is dat buitenlanders naar Suriname komen en kostbare artefacten gewoon wegdragen en daarvoor duizenden euro’s innen. “Kijk maar naar onze Nationale Kunstcollectie. Waardevolle schilderijen liggen soms gewoon op de grond ergens in een kamer. Terwijl we hebben gezien hoe kunstenaars bij de onlangs in Nederland gehouden Suriname expo voor duizenden Euro aan kunst hebben verkocht”, aldus Daan.

-Onderwijs, Wetenschap & Cultuur-