Commissie binnen AW&J werkt aan nieuw voorstel armoedegrensbepaling

29 September 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 29 september 2021 – Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) heeft het Nationale Commissie Vaststelling Armoede (NCVA) rapport 2016/2017 uit handen van de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Uraiqit Ramsaran, in ontvangst genomen. Deze symbolische overdracht heeft plaatsgevonden in het kader van de multidisciplinaire commissie die nu wordt voorgezeten door het ministerie van AW&J. Tijdens de vorige regering was deze commissie onder auspiciën van het ministerie van SoZaVo. De commissie valt nu onder leiding van het ministerie van AW&J en zal in oktober komen met een voorstel voor armoedegrensbepaling.

Het rapport wordt gefinaliseerd door de commissie, die vanaf haar installatie op 8 juli jl. heeft gewerkt aan het voorstel. Het protocol van overdracht en de symbolische overhandiging van het rapport heeft op maandag 27 september plaatsgevonden. Het doel van de commissie is om een armoedegrens vast te stellen, zodat inzicht verkregen wordt in het aantal personen die onder de armoedegrens leven. Hiermee is de regering aan de slag gegaan door het sociaalbeleid en programma’s te ontwikkelen en aan te passen. Getracht wordt om personen die in armoede zijn geraakt of leven een betere inkomens- en bestaanszekerheid te bieden. De voorzitter van de commissie is Shoblinadebie Chotkan- Somai namens het ministerie van AW&J.

Minister Kuldipsingh heeft aangegeven dat de huidige armoedegrens, die sinds 2017 niet meer is aangepast, achterhaald is. De bewindsvrouwe benadrukte dat de commissie reeds werkt aan een voorstel voor de nieuwe armoede grensbepaling. Volgens haar moet er ook aandacht besteed worden aan een duurzame aanpak om de leefsituatie voor elke burger zoveel als mogelijk billijk te maken. Het bestrijden van armoede wordt middels een integrale aanpak van de overheid benaderd, waarbij meerdere ministeries een rol vervullen. Het Ministerie van AW&J heeft binnen het nationaal beleidskader met betrekking tot het armoede vraagstuk als primaire rol om zaken op het gebied van arbeid, m.n. werkloosheid, lage lonen en arbeidsbescherming, die belangrijke oorzaken van armoede zijn, aan te pakken. Minister Kuldipsingh heeft ook haar dank uitgesproken aan haar college-minister Ramsaran voor de overdracht met betrekking tot de armoedegrensbepaling.

-Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken-