Justitieminister informeert vertegenwoordiging ontevreden KBS-leden

30 September 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 30 september 2021 – Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) heeft zoals hij had aangegeven een vertegenwoordiging van de ontevreden leden van het Korps Brandweer Suriname (KBS) ontvangen. Tijdens deze ontmoeting op woensdag 29 september heeft de bewindsman de groep geïnformeerd over de lopende zaken die door het ministerie als werkgever voor het brandweerkorps gerealiseerd moeten worden. Bij deze ontmoeting waren aanwezig de directeur Operationele Diensten Olton Helstone, de commandant van de brandweer, Radjen Jakhari en zijn managementteam en de voorzitter van het Overlegorgaan van het ministerie, Patrick Campagne.

De minister onderkent dat er wat stagnaties zijn die ervoor zorgen dat zaken niet snel opgelost kunnen worden. Er zijn heel wat schakels die bewandeld moeten worden. Hij benadrukt dat het ministerie niet stil zit, maar constant aan het beuken is om zaken gedaan te krijgen waarop de medewerkers aanspraak maken.

Een brandende zaak die speelt onder de leden van het KBS betreft de kwestie van de medische voorzieningen. Vanuit het ministerie is aangegeven dat er een conceptovereenkomst in voorbereiding is. De verwachting is dat het Staats Ziekenfonds (SZF) deze in de loop van de volgende week ter goedkeuring zal aanbieden aan het Ministerie van Justitie en Politie, waarna de verwerking hiervan zal plaatsvinden.

Brandcommandant Radjen Jakhari gaf met betrekking tot de aanschaf van uniform en andere uitrusting aan dat de toewijzingsbrieven reeds zijn goedgekeurd. Men zal nu overgaan tot het opstellen van de opleveringscontracten, waarna levering zal moeten plaatsvinden.

Er is door de brandweerleiding een voorstel gedaan over de voedingstoelage. Volgens directeur Helstone zijn de bedragen in dit voorstel gunstiger dan door deze groep was aangedragen. “Ook hieraan wordt gewerkt”, verzekert minister Amoksi. De bewindsman wil liever vandaag dan morgen oplossingen brengen in de omstandigheden waaronder de medewerkers van alle korpsen van het ministerie hun dienst moeten uitoefenen.

De minister deelde mee dat de regering het besluit heeft genomen om op dinsdag 5 oktober een overleg te hebben waarbij de President, de Vice – President, de ministers van Financiën en Planning, Binnenlandse Zaken en Justitie en Politie zullen aanzitten. Op de agenda staan alle achterstallige zaken van het Korps Politie Suriname, het Korps Brandweer Suriname, het Korps Penitentiaire Ambtenaren en de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname.

Van de groep ontevreden KBS- leden waren aanwezig Wendel Oosterwolde, Errol Narain en Joel Panka. De vertegenwoordigers gaven aan blij met de bespreking en hopen dat er in het belang van een goede communicatie tussen de werkgever en de werknemer zulke momenten vaker worden ingelast.

-Justitie & Politie-