Minister LVV en DC Saramacca geven startsein aan landbouwpercelen onderzoek

26 September 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 26 september 2021 – Op 24 september hebben de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij dhr. Ing. P. Sewdien en de districtscommissaris van Saramacca mevr. Sherin Bansi-Durga het startsein gegeven voor het landbouwpercelen onderzoek in het district Saramacca en wel in het ressort Kampong Baroe.

Het project dat wordt uitgevoerd op voorstel van de Agrarische Adviesraad van Saramacca onder de naam ‘METEN IS WETEN’ is van start gegaan op het landbouw perceel van de familie Redjopawiro Carlos aan de Saramaccaweg 259.

De minister dhr P. Sewdien gaf aan dat dit project volledig past in zijn bottom-up en top-down benadering welke hij recentelijk heeft geïntroduceerd op het ministerie en waarmee het kabinet van de minister is belast.

Middels het beantwoorden van 10 vragen door de perceelhouder wil men erachter komen wat de oorzaak is van de achteruitgang van de tuinbouw, rijstteelt en veeteelt in het district.

Uit een recent uitgevoerd onderzoek van het commissariaat is gebleken dat minder dan 30% van het tuinbouw areaal in het district wordt benut vooral in de geirrigeerde gebieden waar reeds alle nutsvoorzieningen aanwezig zijn.

Gevraagd wordt aan de perceelhouder wat de reden is voor het helemaal niet benutten, slechts voor een deel benutten van de percelen. Komt het door gebrek aan kapitaal, wegens ouderdom, geen opvolgers (kinderen zijn niet bereid op het land te werken) gebrek aan arbeidskrachten, geen afzet, dure inputs, geen financiën, gebrekkig machinedienst, boedelterrein enzovoorts.

Ook worden de landbouwpercelen die bijna of volledig worden benut in het onderzoek meegenomen.
In het onderzoek wordt ook de type grondsoort van de percelen betrokken.

Na analyse van de verkregen informaties wil de minister van LVV en de districtscommissaris van Saramacca in samenwerking met de Agrarische Adviesraad Saramacca modaliteiten uitwerken om op basis van de aangegeven knelpunten de onbenutte percelen in samenwerking met de perceelhouders/landbouwers weer langzaam in productie te brengen.

Het veld onderzoek wordt begeleid door de agronoom Rajindre Debie tevens adviseur van de Agrarische Adviesraad Saramacca.

-Landbouw, Veeteelt & Visserij-