Opening ID-booth SPSB-gebouw

21 September 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 21 september 2021 – ID-gerechtigde burgers van Latour en Centrum kunnen nu nog vlotter aan hun elektronische Identiteitskaart (e-ID) komen. De dienstverlening naar deze burgers is vergemakkelijkt met de opening van een aanvraagkantoor in het bijkantoor van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) aan de Keizerstraat. Dit gebeurde op maandag 20 september 2021.

De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, benadrukt dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) stappen vooruit maakt. “De dienstverlening van het CBB wordt steeds beter. Zoals wij hebben aangegeven bij het aantreden van de nieuwe CBB-directeur: W’o kenki a tori en dat doen wij daadwerkelijk. Wij hebben laatst het e-loket gelanceerd en daarvoor hebben zich al vijftien bedrijven aangemeld. Dat betekent dat van deze vijftien bedrijven, deze mensen niet meer in de rij hoeven te staan.” De bewindsman geeft aan dat het streven is dat door het e-loket, er geen rijen meer gaan bestaan.

Het CBB is een campagne gestart om de dienstverlening naar de samenleving op alle niveaus te verbeteren. Hiervoor worden onder andere verschillende stappen ondernomen om de diensten toegankelijker te maken voor ingezetenen. De ID-gerechtigde burgers van Latour en Centrum, waren toegewezen op bureau Flora. “Omdat je dan een concentratie van personen krijgt, hebben wij gemeend om een extra locatie in te zetten. Hoe meer locaties je hebt, hoe vlotter de dienstverlening gaat. Dan hoeven de burgers ook niet meer zo lang te wachten op de afhandeling van hun aanvraag”, zegt Anastatia Kanapé-Pokie, directeur van het CBB.

De directeur van het SPSB werd vertegenwoordigd door de Human Resource Manager van de bank, Sharon Neral. “Het hebben van een digitale ID-kaart is binnen de bancaire sector een verplichting. Onze klanten hebben dat nodig, elke keer wanneer ze de bank binnenstappen. De bank zal ook dankbaar gebruikmaken van het onlangs gelanceerde e-loket van het CBB”, zegt Neral. Verder hoopt de bank dat veel Surinamers gebruik zullen maken van deze dienst. “En als land zetten wij een extra stap richting modernisering in deze digitale wereld”, aldus de HR-manager van de SPSB.

Minister Somohardjo heeft bij de opening van het aanvraagkantoor de ID-gerechtigden die de leeftijd van zeventien jaar hebben bereikt, op het hart gedrukt om zo spoedig mogelijk hun e-ID aan te vragen, in het geval zij dat nog niet hebben gedaan. Dit om een boete te voorkomen, na januari 2022. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2019 het traject van elektronische ID-kaarten ingezet. Alle voormalige identiteitskaarten vervallen automatisch op 17 maart 2022. Ingezetenen zijn verplicht om op de leeftijd van zestien jaar hun eerste identiteitskaart te maken.

-Binnenlandse zaken-