AANPASSING WATERTARIEVEN PER 1 NOV. 2021; gefaseerde invoering voor diverse tariefgroepen

29 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 29 oktober 2021- De watertarieven bij de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, de SWM, worden per 1 november 2021 aangepast. Het besluit voor deze aanpassing is genomen tijdens de Regeringsraadvergadering van woensdag 27 oktober 2021. De huidige tarieven zijn al jaren niet meer kostendekkend, waardoor de noodzakelijke dringende investeringen voor uitbreiding en onderhoud zijn uitgebleven.

De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op een basistarief van SRD 18.47 per kubieke meter water, wat gelijk is aan de kostprijs voor de productie van een kubieke meter water.  Het eindtarief zal voor de diverse tariefgroepen in verband met een kortingenstelsel gebaseerd op het sociaaleconomisch beleid van de regering alsmede toeslagen, verschillen van het basistarief.

Tarievenstructuur vanaf November 2021

Tarief groep Omschrijving Huidig tarief              1 jan. 2021 per m³ Basis tarief  per m³ Eindtarief  per m³ Nov. 2021  per m³
20 Erfkranen 2.64 18.47 12.93 3.35
30a Huisaansluiting < 16 m3 2.71 18.47 15.70 3.38
30b Huisaansluiting ≥ 16 m3 2.71 18.47 18.47 3.38
31 Huisaansluiting met zwembad 13.34 18.47 18.47 18.47
40 Grondstoftarief 13.31 18.47 21.24 18.47
41 Commerciële aansluitingen 13.31 18.47 20.31 18.47
42 Openbare aansluitingen 6.49 18.47 12.93 7.34
52 Ziekenhuizen/sociale instellingen 6.49 18.47 14.78 8.39
60 Bouwkranen 13.25 18.47 18.47 18.47

De nieuwe tarieven zullen voor de meeste tariefgroepen verspreid over een periode van 12 kwartalen, met ingang van 1 november 2021 gefaseerd worden ingevoerd, totdat in november 2024 het eindtarief is bereikt. Voor de tariefgroepen 40 en 41 is de fasering gesteld op 6 maanden.

Bij de nieuwe tarievenstructuur wordt het concept van vastrecht en het staffelmodel verlaten. De waterrekening komt voortaan tot stand op basis van het aantal verbruikte kubieke meter water (m³), vermenigvuldigd met het tarief dat geldt voor die tariefgroep. Het minimaal te betalen bedrag is gesteld op SRD 25 (Vijf en twintig Surinaamse dollars).

Via diverse kanalen zal de volledige tarievenstructuur uitgebreid aan de gemeenschap worden gepresenteerd en nader worden uitgelegd.

-SWM Suriname-