AKB-systeem gedigitaliseerd

30 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 30 oktober 2021- Op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) wordt gestaag gewerkt aan het digitaliseren van de dienstverlening naar de samenleving toe. Het systeem voor de aanvraag van Algemene Kinderbijslag (AKB) is nu gedigitaliseerd. Dit de eerste module die is overhandigd aan de departementsleiding. Directeur Melitia Sentilia heeft op 26 oktober de broncode en documentatie van het Beneficiary Information System (BIS) in ontvangst genomen.

De overhandiging werd gedaan door Krieshen Ramkhelawan, hoofd consultant van Lybra Group N.V., die belast is met de uitvoering van het digitaliseringsproject. Met dit systeem zal de aanvraag digitaal worden verwerkt, waardoor de burger ook de status van de aanvraag kan volgen. Het BIS-systeem maakt dat het ministerie-informatie met een druk op de knop kan analyseren. De activiteit vond plaats in het gebouw aan de Gemenelandsweg waar het kantoor van het Algemene Kinderbijslag (AKB) is gehuisvest.

Volgens Lybra-topper Ramkhelawan worden de overige voorzieningen en mogelijkheden te zijner tijd op het systeem aangesloten. De bedoeling is dat ook de overige sociale voorzieningen zoals financiële bijstand voor zwakke huishoudens en mensen met een beperking, gedigitaliseerd worden. De hoofdconsultant onderstreept dat het bij AKB wat sneller is gegaan, omdat alle aanvragen centraal vanuit een plek worden gedaan.

Jaswant Doekharan, projectmanager Basic Need Trust Fund (BNTF), gaf aan dat het project is gefinancierd door de Caribbean Development Bank (CDB). Hiervoor is er USD 100.000 begroot. Het BNTF valt onder leiding van het ministerie van Financiën. De CBD heeft zonder enige twijfel, volgens Doekharan, goedkeuring gegeven aan dit project met het oog op transparantie en efficiëntie. Uit dit BNTF-project zijn ook 45 computers gekocht via die op de verschillende wijkkantoren zullen worden opgezet.

Directeur Sentilia is ingenomen met het systeem en gaf verder aan dat er een positieve verandering komt binnen de werkzaamheden van het departement. Zij stak de medewerkers een riem onder het hart, door deze verandering te omarmen om de samenleving beter van dienst te kunnen zijn.

Sozavo-minister Uraiqit Ramsaran, die door omstandigheden er niet bij kon zijn, gaf in een telefonisch gesprek met de communicatie-unit aan dat hij deze stap enorm toejuicht. Voor het ministerie is dit een stap in de goede richting. De bewindsman gaf verder aan “dat ondanks de tijden zwaar zijn, zaken stapvoets worden uitgevoerd.”