AW&J informeert samenleving over jeugdbeleid

30 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 30 oktober 2021- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft na langer dan een jaar functionerend onder minister Rishma Kuldipsingh, middels een persconferentie de samenleving geïnformeerd over het jeugdbeleid. De conferentie heeft plaatsgevonden op vrijdag 29 oktober 2021.

Karishma Mathoera, directeur van het Nationaal Jeugdinstituut (NJI) heeft tijdens haar inleiding aangegeven dat de evaluatie periode van het instituut achter de rug is. In het evaluatierapport zijn er aanbevelingen gedaan die na goedkeuring uitgevoerd zullen worden. Mathoera heeft verder benadrukt dat de verkiezingen van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) alsnog voortgezet zullen worden, maar dan wel met enkele aanpassingen als gevolg van de Covid-19-pandemie. Volgens de directeur van het NJI zullen de verkiezingen online geschieden en zullen de gekozen leden ook begeleid worden in hun functioneren middels trainingstrajecten, zodat de participatie van de jeugd geïntensiveerd wordt.

Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur van het onderdirectoraat Arbeidsmarkt, heeft beduid dat ook de jeugd wordt klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. In het kader hiervan worden jongeren geaccommodeerd met trainingen en begeleiding middels de  Basic Needs Trust Fund (BNTF) projecten. Deze projecten hebben als speerpunt om jongeren te stimuleren om zelfredzaam te zijn. Het gaat om onder andere de projecten “Micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking” en “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen”. In het natraject hiervan krijgen de participanten een starterspakket ter motivatie om een onderneming te starten en worden zij verder begeleid door de werkarmen van het ministerie.  Esajas-Friperson heeft verder aangegeven dat er reeds een werving begonnen is voor de districten Wanica, Commewijne en Paramaribo voor  de start van een tweede traject.

De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, heeft bekend gemaakt dat er vóór haar aantrede bijna geen sprake was van jeugdbeleid, vandaar dat het NJI en het onderdirectoraat Nationaal Jongeren Aangelegenheden bezig zijn geweest met de evaluatie. Daarnaast hebben zij ook het jeugdbeleid uitgezet voor de komende periode. Mangroe heeft aangegeven dat het NJA onlangs gestart is met de registratie van vroege schoolverlaters en tienerouders zodat zij trainingen of vakopleidingen kunnen volgen. De directeur heeft verder medegedeeld dat het directoraat Jeugdzaken zal starten met virtuele zinvolle vrijetijdsbesteding om de jongeren ook tijdens de pandemie op een educatieve wijze bezig te houden. Met betrekking tot de mentale gezondheid van de jongeren heeft Mangroe laten weten dat desbetreffende werkgroep bezig is met een actieplan zodat ook op dat gebied het beleid wordt aangepast.

Minister Kuldipsingh heeft bekend gemaakt dat de directoraten en onderdirectoraten van het ministerie van AW&J zullen samenwerken om duurzaambeleid uit te stippelen. De bewindsvrouwe heeft te kennen gegeven dat het ministerie de jongeren nieuwe kansen biedt om iets aan te leren en hen een betere positie te bieden in de maatschappij. Kuldipsingh heeft duidelijk gemaakt dat de vakscholen, die onder het ministerie vallen, trainingen verzorgen ter bevordering van zelfredzaamheid. Deze vakscholen spelen een belangrijke rol in het jeugdbeleid en gelet op de resultaten van de BNTF-projecten kan aangegeven worden dat de vruchten afgeworpen zijn. De minister heeft verder ook laten weten dat het onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken (JIZ) bezig is met het ontwerpen van wetten, waaronder ook “seksueel molest op de werkvloer”. Met betrekking tot de vaccinatiecampagne heeft de minister te kennen gegeven dat de regering niet bezig is met vaccinatiedwang.  Zij doet wel een beroep op de samenleving om zich te laten inenten tegen het COVID-19 virus, ter bescherming van elkaar.

-Min. Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken-