BBS is er klaar voor om misdaad in te dammen

27 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 27 oktober 2021- De Beveiligings- en Bijstandsdienst, zal ondanks een tekort, manschappen inzetten om de criminaliteit aan te pakken. Volgens het hoofd Iwan Terborg, voelt de BBS zich geroepen om de samenleving veilig te houden. Nadat zij door het ministerie van Justitie en Politie zijn betrokken om te participeren in het criminaliteits-urgentieplan, is er geen andere keus dan uitvoering hieraan te geven, benadrukt Terborg.

De Beveiligings- en Bijstandsdienst is een werkarm van het ministerie van Justitie en Politie. Hun primaire taak is om overheidsgebouwen en hoogwaardigheidsbekleders te beveiligen. Ook het vervoeren van waardetransporten ligt binnen hun competentie. Met de expertise voor speciale beveiliging is deze dienst ook opgenomen in het criminaliteits-urgentieplan van JusPol. Eerder hebben de manschappen al hun kunnen getoond in de operatie Hoop; ze hebben bewezen dat ze kunnen samenwerken met andere gewapende diensten om de misdaad te bestrijden. Terborg geeft aan dat er in de operatie Saka Yu Tempo, wederom een beroep is gedaan op de BBS. Hij verzekerde dat de corebusiness niet in het gedrang zal komen.