DA’91: “regering moet vertrouwen van samenleving terugwinnen”

19 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 19 oktober 2021- De regering moet het vertrouwen van de samenleving terugwinnen. Dit zegt Angelic del Castilho, voorzitter van DA’91. Afgelopen vrijdag heeft de politieke partij een persconferentie belegd, waarop de handelingen van de regering Santokhi-Brunswijk onder de loep werden genomen. De schijnbare eenheid tussen de regerende partijen, beïnvloedt, volgens Castilho, het vertrouwen van de samenleving.

Bestuurskundige August Boldewijn deelt dezelfde mening van del Castilho. Hij merkt op dat aan de hand van diverse gebeurtenissen, het vertrouwen van de bevolking wordt geschaad. Het benoemingenbeleid, uitspraken gedaan op politieke podia en het feit dat er maar twee partijen actief participeren in de regering, laat ruimte voor speculaties. Om het vertrouwen van het volk terug te winnen zal de regering eerst het juiste voorbeeld moeten geven. Een goede werk-attitude is volgens Boldewijn een stap in de juiste richting.

Obed Kanape, fractievoorzitter van de ABOP geeft aan dat het vertrouwen van het volk daalt of stijgt aan de hand van een aantal omstandigheden. Het zal volgens hem dan ook nooit 100% zijn. Ook moet men er rekening mee houden dat de regering bestaat uit diverse organisaties. Om ruis in de samenleving weg te werken zal er daarom goed gecommuniceerd moeten worden.