De groenteprijzen veranderen, afhankelijk van de weersomstandigheden.

22 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 22 oktober 2021– De prijs van groenten wordt vooral bepaald door de weersomstandigheden. De marktverkopers hebben onze nieuwsdienst hierover geïnformeerd. Zowel planters als kopers hebben laten zien dat de prijzen in extreme weersomstandigheden veel hoger zijn dan normaal. Ook de consument is zich hiervan bewust.

Diego Rodriguez, secretaris van de Landbouw Coöperatie kwatta en omstreken, wijst erop dat er andere redenen zijn voor de stijging van de groenteprijzen. Dat komt volgens hem ook doordat de prijzen van landbouwgrondstoffen zoals machines en chemicaliën zijn gestegen.

Prijzen kunnen veranderen op basis van vraag en aanbod op de markt. De laatste tijd zijn de productiekosten hoog en neemt het aantal groenten dat door boeren wordt geplant af, waardoor het aantal groenten op de markt afneemt. Het drijft ook de prijs van groenten op.

De groothandelsprijzen worden vanaf 12 oktober dagelijks bekendgemaakt op de Burger Informatiecentrum Saramacca Facebook-pagina. Het geeft verkopers en consumenten een idee van de prijs die in de markt wordt gevraagd.