Defensie start met operatie ‘Gran Mati’

1 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 01 oktober 2021 – Het ministerie van Defensie gaat samen met het Bureau Eenheid een civiel militaire operatie, genaamd Gran Mati, uitvoeren. Het project zal een terugkerend karakter hebben. Het ligt in de bedoeling om het jaarlijks een tot twee keer uit te voeren. Er zal een aanvang gemaakt worden in Albina en wel op de VOJ-school. Ook zal het ministerie de lokale gemeenschap van medische voorlichting voorzien. Na de grensstad ligt het in de planning om Brokopondo, Coronie en Sipaliwini aan te doen. Dit heeft Luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen, plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger, gepresenteerd tijdens de persconferentie van het ministerie van Defensie. Het persmoment is gehouden op 30 september 2021 op het ministerie.

Ook op het gebied van Covid-19-vaccinaties zal het leger ondersteunen. De defensie-topman benadrukt dat veiligheidsdiensten een voorname rol vervullen bij het zorgdragen voor veiligheid. Verder zegt hij dat veiligheid is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, ook van de burger. In dat kader zullen er ook veiligheidstrainingen worden verzorgd in de gebieden. “We moeten ervoor zorgen dat die samenwerking goed opgang komt en in stand gehouden wordt. Niet pas wanneer er zich calamiteiten zich voordoen moeten we gaan kijken hoe zaken aan te pakken.”

De veiligheidstopper geeft aan dat het project moet worden bekeken in het verlengde van de bijdrage die het leger levert aan de ontwikkeling van de samenleving. Hij zegt dat de opdracht voor het uitvoeren van dit project reeds was gegeven, maar vanwege Covid-19 kon de aanwezigheid van het leger landelijk niet verhoogd worden. Dit zal binnenkort wel geschieden. Voor dit project zullen manschappen ook van de nodige training worden voorzien.

-Defensie-