Defensie stimuleert medewerkers te vaccineren

3 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 03 oktober 2021 – Het ministerie van Defensie spant zich in om medewerkers te stimuleren zich te laten vaccineren tegen het Covid-19-virus. Dit wordt gedaan middels bewustwordingsgesprekken, waarbij wordt gewezen op de noodzaak van vaccinatie. In het kader van het vaccineren tegen Covid-19 is er afgelopen week overleg geweest met verschillende afdelingen binnen het leger en het ministerie van Defensie. “Ik heb persoonlijk met bijna alle niet gevaccineerde personen gesproken om ze met feiten en cijfers aan te geven hoe belangrijk het is om te vaccineren. Volgens de lijst die ik heb moet ik twintig personen nog spreken. Dat ga ik vandaag en morgen doen, dan heb ik mijn plicht voldaan. Hetzelfde heeft de legerleiding gedaan, door met alle commandanten te praten.

De vaccinatiegraad binnen het leger verschilt niet veel met dat van de samenleving. Het verschilt weliswaar per afdeling. Bij bepaalde dienstonderdelen is de vaccinatiegraad tussen de 50 en 60%, bij sommige is het ongeveer 30 procent en bij andere units is het beeld met ongeveer 10 procent ietwat zorgwekkend, zegt de bewindsvrouw. Om meer vaccinaties te stimuleren worden ook meer bewustwordingsactiviteiten en vaccinatiedagen gehouden binnen het leger. “Dit alles is bedoeld om mensen zoveel als mogelijk tegemoet te komen.”

Algemeen directeur van het Militair Hospitaal, luitenant- kolonel Chevron Terborg heeft tijdens haar toespraak een uiteenzetting gegeven over het aantal besmettingen binnen het leger. “Op dit moment hebben we 122 actieve Covid-19-gevallen, waarvan 84 militairen en 38 gezinsleden. Daarvan zijn 118 in thuisisolatie en 4 in het ziekenhuis. Verder zijn 75 personen in thuisquarantaine. Dat zijn manschappen die in contact zijn gekomen met een positieve persoon en daardoor risico op besmetting hebben opgelopen”, aldus luitenant-kolonel Terborg.

-Defensie-