Gemeenschaps-bossen moeten duurzaam beheerd worden

15 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 15 oktober 2021- Het traditioneel gezag zal binnenkort getraind worden om ontbossing zoveel als mogelijk te beperken. Gelet op de bevoegdheid om toestemming te geven voor commercieel gebruik van gemeenschapsbossen, is het volgens minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport van belang dat de dignitarissen kennis en inzicht worden bijgebracht.

Gezien de klimaatverandering, is het noodzakelijk om verantwoord om te gaan met het bos. Vaak worden bomen die nog niet ready zijn voor de houtkap, omgehakt. Dit zorgt voor vernietiging van het bos. Door het ontbreken van kennis wordt er niet gelet op de duurzaamheid van de gemeenschapsbossen, geeft de bewindsvrouw aan.