‘Gran Mati’ signaal naar de samenleving

9 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 09 oktober 2021 – De civiel-militaire operatie ‘Gran Mati’ van het ministerie van Defensie i.s.m. Bureau Eenheid en andere ondersteunende diensten, is met een simulatie aanrijding in Albina officieel afgesloten. De aanrijding die volledig in scène is gezet door verschillende samenwerkende diensten als de politie, militairen, brandweer en de medische ambulance dienst, was bedoeld om de samenwerking onderling te vergroten en effectief in te spelen op calamiteiten. Minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie zei tijdens de afsluiting op VOJ Albina op vrijdag 8 oktober dat Gran Mati een onderdeel is van een van de strategieën om dichter bij de samenleving te komen.

Naast het scenario is er de voorgaande dagen medische informatie verschaft aan de bewoners, een vaccinatiedag gehouden en de toilettengroep van VOJ Albina gerenoveerd. De bewindsvrouw gaf aan dat bij de verdediging en bescherming van de belangen van Suriname elke Surinamer nodig is. Terwijl elke Surinamer onze vriend is, “gran mati”, moeten de overheidsdiensten volgens haar heel kordaat, beslist en voorbereid zijn op calamiteiten om te verdedigen en beschermen. “Als overheidsdiensten moeten wij de dienstverlening naar de burgers, die ons betalen door belasting af te dragen, zo goed mogelijk afstemmen met mekaar, zodat ze geen klachten hebben. We moeten streven om steeds beter te worden”, zei de minister.

De bewindsvrouw is trots op de uitvoering van het scenario. Echter zijn er volgens haar een paar kleine zaken die beter aangepakt kunnen worden. Een daarvan is de tijd, het kan veel sneller. Ze gaf aan de uitvoerende diensten mee te evalueren door de goede zaken te accentueren en de minder sterke punten te bespreken. Ze vroeg ook om deze oefening te blijven herhalen, zodat de vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden. “We hopen niet dat er iets gebeurt, maar mocht er iets gebeuren, willen we dat het heel goed gaat en de samenleving ziet dat de diensten erg goed op elkaar afgestemd zijn en de dienstverlening naar de samenleving professioneel is”, aldus de Defensie-minister.

Luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen, plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger is niet ontevreden met de uitvoering van het project. Echter gaf hij net als de minister aan dat de diensten nog vaker moeten trainen om de gezamelijke dienstverlening te verbeteren. “Dat was ook meer het grootste doel van de simulatie om met elkaar te oefenen. De afstemming mag beter tussen de diensten. We gaan steeds eraan werken dat wij perfectioneren in alles wat wij gezamenlijk doen”, aldus Kioe A Sen. Ten aanzien van de vaccinatie dag zegt hij dat de vaccinatiebereidheid heel er laag is geweest. Slechts 21 mensen hebben zich laten vaccineren, waaronder de burgervader van Marowijne. Hij zegt dat er tijdens de evaluatie nagegaan zal worden waaraaan het heeft gelegen dat de opkomst van de burger heel erg laag was.

-Defensie-