Houders van een Surinaamse rijbewijs opgelet

23 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 23 oktober 2021- Bij het indienen van stukken voor verlenging van uw rijbewijs, wordt u gevraagd een kopie van uw E-id af te staan in plaats van een kopie van uw oude ID-kaart. Indien u een kopie van uw oude ID-kaart indient, kan de afdeling rijbewijzen het proces van uw E-rijbewijs niet opstarten.
Een ieder die voorheen een kopie van hun oude ID- kaart hebben ingediend en nu in het bezit zijn van een E-id worden gevraagd dit kenbaar te maken op de afdeling rijbewijzen, zodat uw E-rijbewijs kan worden aangemaakt. Dit geldt ook voor geslaagden die geen E-id hadden op het moment dat zij slaagden.

-KPS-