Korpschef: Onderbezetting en tekort aan middelen

28 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 28 oktober 2021- De leiding van het Korps Politie Suriname heeft tijdens een persconferentie haar licht laten schijnen over actuele vraagstukken de politiemacht rakende. De ontmoeting met de media heeft plaatsgevonden op woensdag 27 oktober 2021 en wel op het hoofdbureau van de politie. De hoofdcommissaris van politie, korpschef Roberto Prade, benadrukt dat de onderbezetting aan menskracht en tekort aan middelen een enorme uitdaging is in het operationeel houden van het korps. “De organisatie is heel creatief en probeert de tekorten op te vangen door extra inzet”. Hij is ervan overtuigd dat de overheid van goede wil is en er alles aan zal doen om middelen vrij te maken zodat de politie haar werk op een effectieve, efficiënte, maar bovenal een verantwoorde manier zal kunnen uitvoeren.

Korpschef Prade geeft aan dat preventie van cruciaal belang is binnen de visie van de politieorganisatie. “Wij investeren in de voorlichting. De onderbezetting heeft zijn weerslag op het preventieve, helaas moeten wij het dan doen met de repressieve”. Hij geeft aan dat de politieorganisatie werkt naar een situatie, waarbij er veel meer nadruk gelegd zal worden op preventie.

Tijdens de persconferentie zijn er wat statistieken gepresenteerd aan de media. Als wij de statistieken ter analyse nemen, merken we op dat er sprake is van een daling in de criminaliteit in het algemeen. Echter merken wij wel op dat er een verruwing is bij bepaalde vormen van misdaad. Bij criminaliteitsbestrijding focust de politie enorm op de inlichtingen. Een sterke en professionele inlichtingendienst is van onschatbare waarde. De korpschef geeft aan dat burgerparticipatie een onmisbare rol speelt bij het bestrijden van misdaad. “Wij doen een beroep op de samenleving om ons te helpen met informatie. Er is een project in de maak met de intentie dat wij op een gestructureerde manier informatie kunnen inwinnen bij de samenleving. Met dit project zullen wij veel meer armslag hebben en veel meer slagen kunnen toebrengen aan de onderwereld”.