Marineofficieren nemen deel aan Caribische oefeningen met Nederland

13 October 2021

Comments: 0

Woensdag 13 oktober 2021- Op Curaçao maken twee marineofficieren van het Nationale Leger (NL) kennis met de missie en omgangsvormen van de Koninklijke Marine en de Caribische Kustwacht. Bovenal doen ze ervaring op aan boord van het ondersteuningsschip Zr.Ms. Pelikaan en kustwacht cutter Jaguar. Dit is een van de vruchten van een nieuwe defensiesamenwerking tussen Suriname en Nederland, die in april van dit jaar een intentieverklaring ondertekende. Op deze manier kunnen beide landen kennis uitwisselen over onderwijs en opleiding en professioneel blijven. Naast de twee marineofficieren volgt ook Nationaal Legerarts een tweeweekse internationale cursus infectieziekten en ambulante pathologie in het UMC Amsterdam. Dit gebeurt op uitnodiging van het Nederlandse Ministerie van Defensie. Naast opleidingsactiviteiten en uitwisselingen staat samenwerking in de organisatieontwikkeling van het Nationaal Leger en de Surinaamse kustwacht op de agenda. Dit geldt ook voor militaire muziek voor rituele en protocol kwesties.