NJP HEEFT GEEN HUISTVESTING

27 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 27 oktober 2021- Vanwege een huurschuld van het pand waarin het Nationaal Jeugd Instituut was gevestigd, kunnen er geen nieuwe verkiezingen voor het Jeugdparlement gehouden worden.  Volgens minister Risham Kuldipsing van Arbeid, Werk gelegenheid en Jeugdzaken moet het ministerie een fors bedrag neer tellen aan de eigenaar van het pand. Omdat de huur niet op tijd werd betaald door de vorige minister zit het Jeugdinstituut nu zonder huisvesting.

 Sinds het aantreden van minister Kuldipsing, is er een evaluatieproces begonnen over het functioneren van het jeugdparlement. Uit het evaluatierapport is naar voren gekomen dat de verkiezingen efficiënter georganiseerd moeten worden. Een ander heikel punt is dat de gekozen huidige jeugdvertegenwoordigers vanaf hun beediging nooit hun schadeloosstelling hebben ontvangen. Ook hierin moet het ministerie van AWJ een grote inhaalslag maken.