Onderwijsdirecteur Valies-Ormskirk niet ontevreden over resultaten eindexamen mulo

3 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 03 oktober 2021 – Bij het eindexamen mulo is meer dan de helft van het aantal kandidaten dat hieraan heeft deelgenomen direct geslaagd. Van de 5481 leerlingen hebben 3159 direct de eindstreep gehaald, wat neerkomt op 57,6 procent. Voor 1567 kinderen is er nog een kans om het schooljaar 2020/2021 succesvol af te ronden, want ze mogen herexamen doen.

Als gekeken wordt naar de examenuitslag van de afgelopen tien jaar lag het percentage direct geslaagden vorig studiejaar het hoogst; 58,5 procent. Na herexamen was het slaagpercentage 68. Mevrouw Gracia Valies-Ormskirk, directeur Beroepsonderwijs tevens waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), is niet ontevreden over de eerste examenresultaten.

In het voorbije schooljaar hebben zowel leerlingen als leerkrachten voor enorme uitdagingen gestaan vanwege de COVID-19-pandemie, die Suriname in haar greep houdt. Om toch het schooljaar succesvol af te kunnen ronden is de leerstof afgebakend zonder dat er aan normverlaging is gedaan. De leerstof is zodanig naar de leerlingen toe gebracht, dat zij mee konden. Door de COVID-situatie was er bovendien niet alleen een druk op de leerlingen, maar ook op de leerkrachten.

Van de leerkrachten werd extra creativiteit en inzet verwacht om de leerstof over te brengen naar de leerlingen. Daarnaast moesten de leerlingen de informatie tot zich nemen om goede resultaten neer te zetten. “Een enorme uitdaging voor zowel de leerlingen als de leerkrachten,” zegt mevrouw Valies-Ormskirk.

Verschillende factoren hebben mogelijk een rol gespeeld waarom sommige leerlingen het eindexamen niet hebben gehaald, maar de departementsleiding zal nagaan hoe in het nieuwe schooljaar hierop in te spelen.

De herexamens worden in oktober gedaan.

-Onderwijs, Wetenschap & Cultuur-