Podosirietelers Marowijne krijgen ondersteuning regering

27 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 27 oktober 2021- Ruim SRD 680.000 heeft de regering beschikbaar gesteld voor de mechanische grondbewerking van arealen voor podosirietelers in het district Marowijne. Tijdens de regeringsraadvergadering, onder leiding van vicepresident Ronnie Brunswijk van 20 oktober 2021 is de goedkeuring hiervoor gegeven, meldt het Directoraat Volkscommunicatie. Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport gaf aan dat het directoraat Agrarische  Ontwikkeling Binnenland onder meer als doel heeft het creëren van werkgelegenheid in de agrarische sector in het binnenland. Om te kunnen voorzien in de grote vraag naar podosiriesap, is het directoraat van plan de podosirie aanplant te stimuleren en faciliteiten te creëren voor de kleine ondernemers. “Dit zal dan weer zorgen voor duurzame werkgelegenheid”, motiveerde de bewindsvrouw het voorstel