President vertrokken naar klimaatconferentie Glasgow-Schotland

29 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 29 oktober 2021- In het kader van de 26e VN-klimaatconferentie is president Chandrikapersad Santokhi donderdagavond met de KLM vertrokken naar Glasgow-Schotland. Voor vertrek heeft het staatshoofd zijn functie ter waarneming overgedragen aan vicepresident Ronnie Brunswijk. De ondertekening vond plaats in de Sabaku Lounge op de Johan Adolf Pengel luchthaven. De president keert terug op 4 november.

De president legt uit wat het belang is van de deelname voor Suriname aan deze klimaatsummit. Ten eerste is het in het belang van de aanpak van de temperatuurproblematiek die elke seconde stijgt. Dit probleem moet volgens het staatshoofd wereldwijd gezamenlijk worden aangepakt en Suriname zal ook hierbij zijn bijdrage leveren. “Aanpak van de stijgende zeespiegel behoeft aandacht, anders is heel Paramaribo over enkele jaren onder water. Dit, vooral vanwege het feit dat Suriname op een lage kustlijn ligt”.

Ten tweede gaat het om de compensatie van hetgeen het groene bos in Suriname aanbiedt aan de wereld. Met andere woorden: het kapitaliseren van onze groene bos, die gratis zuurstof levert voor de hele wereld. Het staatshoofd zegt dat er modaliteiten zijn ontwikkeld, mede tegen de financiële crisis, zoals carboncredits verkopen om zo geld te genereren voor ons land.

Ten derde betreft het aandachtspunt olie- en gassenproductie. Er zijn geluiden dat de regering moet mitigeren met olie en gassen, gezien de productie hiervan bijdraagt aan temperatuurstijging. De regering gaat verder met de plannen om deze sector tot ontwikkeling te brengen, maar op een gebalanceerde manier. Over deze drie issues moet er overeenstemming bereikt worden in de wereld, geeft president Santokhi aan.

De president is voorstander dat milieu-issues gezamenlijk aangepakt moeten worden. Hij roept eenieder op zoals de particuliere sector, bedrijven, private sector, NGO’s en anderen om de nodige ondersteuning te geven aan de regering en haar nationale agenda: het gaan voor behalen van maximale profijt van ons bos, olie en gas, gebalanceerde energiestrategie (groene energie) en milieubewustwording, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Er is reeds een technisch team vertrokken naar de Schotland, de milieuautoriteit van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, de ministers Silvano Tjong-Ahin en Albert Ramdin. Op een later moment zal minister Armand Achaibersing zich aansluiten.