SAO start met vaktrainingen in het district Wanica

25 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 25 oktober 2021- Op basis het Basic Need Trust Fund (BNTF)-9 project: “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen” zijn de trainingen GaWaSa en Textiele Werkvormen gestart in het district Wanica. Het project is gefinancierd door de Caribbean Development Bank en heeft als doel het versterken en/of bijbrengen van de nodige “hard skills en soft skills” van voornamelijk werkloze jeugdigen om hun kansen voor het vinden van een baan te vergroten in Suriname.

De trainingen voor de 56 cursisten worden verzorgd door de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). De trainingen zijn op zaterdag 23 oktober voor geopend verklaard door AW & J-minister Rishma Kuldipsingh. Voor de werving en de registratie van de cursisten van Wanica is er samengewerkt met het districtscommissariaat Wanica Noord-West en de Sociaal-culturele Vereniging Anand. De voorzitter van de vereniging, Bholanath Narain, heeft aangegeven dat zijn organisatie altijd initiatieven ondersteunt die te maken hebben met de ontwikkeling van de jeugd. De GaWaSa-trainingen zullen in de zaal van de vereniging worden verzorgd.

SAO-directeur Joyce Lapar heeft de cursisten op het hart gedrukt om de Covid-19-protocollen en de veiligheidsvoorschriften die aan de trainingen verbonden zijn, in acht te nemen. Zij heeft de cursisten aangemoedigd om zich de komende twee maanden te blijven inzetten en volledig gebruik te maken van de aangeboden kosteloze trainingen en de bijbehorende leermiddelen. Voorzitter Raad van Bestuur, Naomi Esajas- Friperson, zegt dat het bewezen is dat door het opdoen van kennis door scholing, kansen op de arbeidsmarkt kunnen worden vergroot. Zij heeft de jongeren aangemoedigd om zich te blijven ontwikkelen om hun positie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te blijven verbeteren.

Districtscommissaris Suraksha Sital- Hirasingh van Wanica Noord-West is blij dat de jongeren ervoor hebben gekozen om de trainingen te volgen. Volgens haar leveren zij hiermee een bijdrage aan de productiesector die onder andere kan leiden tot een stap in de goede richting van herstel van de economische crisis. De burgermoeder stelt het op prijs dat ook de jongeren van haar bestuursressort in de gelegenheid zijn gesteld om deel te nemen aan de vaktrainingen. Directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, vindt het belangrijk dat jongeren worden gevormd door de kansen die geboden worden om zichzelf onder andere zelfvoorzienend te maken. Hiermee zegt zij dat jongeren hun weg kunnen vinden in de maatschappij en zelf kunnen verdienen. Zij motiveerde de jongeren om steeds hun persoonlijke ontwikkeling te verbeteren door ook van anderen met ervaring te leren.

Minister Krishna Mathoera van Defensie, die het beleid van het ministerie van AW&J ondersteunt, stelt het op prijs dat de vaktrainingen naar alle districten en lagen van de bevolking worden gebracht. Zij is de mening toegedaan dat een land wordt ontwikkeld met kennis, vaardigheden en skills, die alleen kunnen worden opgedaan middels scholing. De bewindsvrouw heeft de cursisten gemotiveerd om de kansen te blijven grijpen die een bijdrage kunnen leveren aan de positieve ontwikkeling van zichzelf en het land.

Minister Kuldipsingh benadrukte dat het ontwikkelen van jongeren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, maar ook op het gebied van werkgelegenheid behoort tot een van de beleidsgebieden van het ministerie. De bewindsvrouw heeft aangegeven dat het ministerie zich zal blijven inzetten voor de begeleiding en coaching van deze jongeren ter stimulering van vooral ondernemerschap. De AW&J-minister is ingenomen met het feit dat ook de jongeren zelf ervoor hebben gekozen om zich verder te scholen en in zichzelf te investeren.