Weggebruikers let u op de veiligheid van werknemers tijdens asfalteringswerkzaamheden op de Oost-Westverbindingweg

16 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 16 oktober 2021- De afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname Regio-West doet een oproep aan de verkeersdeelnemers om zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers belast met de asfalteringswerkzaamheden bij het weggedeelte tussen Burnside en Wageningen.
Het is de politie opgevallen dat sommige weggebruikers zich niet houden aan de aanwijzingen ter plaatse, welke middels verkeersborden zijn aangegeven. Hierdoor ontstaat er gevaar voor de plaatselijke werknemers. De politie doet ten overvloede een dringend beroep op de weggebruikers om de aanwijzingen ter plaatse in acht te nemen. Zij die zich niet houden aan de verkeersregels zullen worden beboet.
Toon begrip voor uw medemens; veiligheid een zaak van u en de politie!!!

-KPS-