Sterke businesskansen in de agrarische sector in Suriname; Matchmaking Suriname-Nederland

3 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 03 november 2021- Op vrijdag 29 oktober 2021 organiseerde de Surinaamse ambassade in Nederland in samenwerking met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Wageningen University and Research (WUR) en de Dutch Employers’ Cooperation Programme (DECP, onder de VNO/NCW) een zeer geslaagde presentatie- en discussiemiddag, met als onderwerp Matchmaking in de Agro sector Suriname-Nederland.

Door de samenwerking tussen de VSB, DECP en andere relevante instanties wordt gewerkt aan het verbeteren van de ease of doing business in de agrarische sector van Suriname, terwijl de WUR een bijdrage zal leveren op het gebied van innovatie en educatie. De VSB zal, met haar partners en netwerk, de instantie/vraagbaak zijn in Suriname voor de agro-matchmaking, terwijl het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname een ondersteunende en faciliterende rol zal hebben.

De hybride meeting werd zowel in Suriname, door de VSB als in Nederland bij de WUR, fysiek gehouden en dankzij de virtuele mogelijkheden waren ook participanten van beide landen aanwezig in de ZOOM-call. In totaal waren er ruim 100 participanten. Er werd in constructieve sfeer geluisterd naar de uitleg van het event door de partners en de 4 presentaties van zowel Surinaamse als Nederlandse kant werden met enthousiasme door de participanten ontvangen.

Na de opening van de ambassadeur Rajendre Khargi, met de uitleg over het doel van dit event, werd in het voorprogramma het ontstaan en de functie van de VSB door de ondervoorzitter, Wilfred Baldew, uiteengezet. Hierna volgde de WUR, met uitleg van de coördinator van Latijns-Amerika en de Cariben (waaronder Suriname) Ria Hulsman, over de geschiedenis van samenwerking van WUR met Suriname. Nadat DECP, Jannes van der Velde, heeft aangegeven waar de organisatie het bedrijfsleven in Nederland kan bijstaan voor mogelijke samenwerkingen met Suriname, volgde minister Parmanand Sewdien met ondersteunende woorden voor dit event.

De eerste presentatie was van de WUR. Saskia Visser heeft uitgelegd wat circulaire-economie is en hoe deze informatie een goede basis is voor mogelijke samenwerkingen tussen bedrijven in Suriname en Nederland. Hierna heeft de secretaris van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS), Swami Girdhari, uitgelegd wat de huidige stand van zaken is van agro-bedrijven in Suriname, hoe de export plaats vindt en welke ondersteuning nog zeker nodig is vanuit LVV om het produceren en zaken doen te vereenvoudigen. Ook de behoeften van de Nederlandse kant werden hier belicht. Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (st. d’ONS) heeft over mogelijke samenwerkingen verteld en vooral hoe jongeren daarin kunnen participeren. Als vierde presentatie is het succesverhaal van een visbedrijf in Suriname, Marisa Fisheries, door Johnny de Boer en Udo Karg, uiteengezet; hoe het bedrijf is ontstaan en hoe de samenwerkingen Suriname-Nederland verlopen.

Minister Sewdien, die voor een zakelijk bezoek in Nederland is, heeft met enthousiasme het event bijgewoond en ook een matchmaking voorgesteld met Aeres (praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo, tot trainingen voor professionals en hulp bij personeelsvraagstukken).

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), het bedrijfsleven en vrouwen- en jongerenorganisaties en opleidingsinstanties van Surinaamse en Nederlandse kant hebben vragen gesteld en suggesties gedaan zowel aan elkaar als aan de organisatie en de minister.

Er is genoeg stof ontstaan tot nadenken, evalueren en voor de start voor het maken van een gezamenlijk plan om de agro-business unit onder de VSB in Suriname vorm te geven.

Zowel PUM als het Diaspora Instituut Suriname als alle participanten hebben een mooie bijdrage geleverd en worden in het slotwoord hiervoor hartelijk bedankt.

De moderator en organisator van het event namens de VSB is bestuurslid Arianne de Bye. Ze heeft ook als beleidsadviseur van de minister van LVV en alumnus van WUR, in woorden van de minister, met dit start-event Nederland dichter bij Suriname gebracht.

Ambassadeur Khargi gaf aan dat dit event zeker gauw wordt opgevolgd met natuurlijk het meenemen van alle input van de participanten. Vanuit de deelnemers in Suriname kwam de wens om op enkele specifieke sectoren verder in te gaan. Dit zal i.s.m. de partijen verder worden opgepakt, aldus de ambassadeur.

Het event kan opnieuw bekeken worden via de onderstaande link:

https://youtu.be/FO0tSTFjLno