Ambassadeur van China op werkbezoek bij LVV-minister

18 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 18 november 2021- De ambassadeur van China in Suriname, Han Jing, heeft op maandag 15 november 2021 een werkbezoek gebracht aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). China en Suriname zijn bijkans 168 jaar terug met de komst van de eerste immigranten uit China bevriend geraakt. Vanaf de onafhankelijkheid van Suriname onderhouden beide landen diplomatieke relaties.

De welbekende beurzen waar de Surinamers voor in aanmerking komen zijn al een opkrikker voor de ontwikkeling van ons land. Het land biedt ook ondersteuning op andere gebieden. Zo komt er in februari 2022 een nieuwe bezending landbouwmachines en werktuigen aan, gedoneerd door China.

Te Tawajaripolder is 30 hectaren grond gereserveerd voor het Suriname Agriculture Technical Cooperation Center (SATCC) waar een faciliteit zal worden opgezet voor agrarisch onderzoek, training en voorlichting. Dit project is een Grant vanuit de Chinese overheid voor het bedrag van 10,5 miljoen Amerikaanse dollars.

Een derde project dat door de Chinese overheid samen met LVV gestart zal worden, is het stimuleren van de teelt van eetbare paddenstoelen. Hiervoor zullen ook faciliteiten en trainingen opgezet worden.
Suriname wenst de samenwerking op agrarisch gebied verder uit te breiden en uit te diepen. “We helpen waar wij kunnen,” waren de slotwoorden van de ambassadeur. Met de komst van 5 experts uit China de komende maand zal de uitvoering van de projecten gestalte krijgen.