August Boldewijn: Hoge staatsfunctionarissen mogen geen andere beroepen uitvoeren

11 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 11 november 2021- De president en vice-president mogen geen belang hebben bij zakelijke aangelegenheden, zo ook de ministers”. Dit zegt bestuursdeskundige August Boldewijn. Tijdens de Algemene Politieke beschouwingen afgelopen maandag in DNA bracht Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP naar voren dat diverse ministers in het kabinet bedrijven en of stichtingen op hun naam hebben staan. Volgens de bestuurskundige kan dit leiden tot belangenverstrengeling.

Volgens de anti- corruptiewet artikel 9 en 10 moeten publieke functionarissen hun vermogens en alles daaromheen vastleggen bij een notaris.  Volgens Dewnarain Kalisingh voorzitter van Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB) gaat dieper hierop in.

In het parlement werd aangeven dat ministers ontslagen moesten worden die bedrijven op hun naam hebben. Boldewijn legt uit dat het geen wet van mede en perzen is.  Hij geeft aan dat er eerst een goed onderzoek gedaan moet worden voor een minister het ambt zal bekleden van een minister. De bestuurskundige is van mening dat de politieke top dit had moeten voorkomen, door een onderzoek in te stellen alvorens de ministers hun eed hadden afgelegd.

De SNB-voorzitter geeft aan dat het niet duidelijk is als de vorige ministers en de huidige hun vermogens hebben laten registreren bij een notaris. Kalisingh legt uit dat dit niet eenvoudig is om na te trekken, omdat de notaris een geheimhoudingsplicht heeft.