Begroting 2022 is gebaseerd op gezonde balans

12 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 12 november 2021- Tijdens de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen in de hoogste college van staat op donderdag 11 november, heeft president Chandrikapersad Santokhi aangegeven dat het afgelopen jaar niet gemakkelijk is geweest, maar bovenal wel een vruchtbaar jaar voor Suriname is geweest. Dit, vanwege de vrij moeilijke economische situatie om het land weer gezond te maken, het de regering is gelukt om een begroting te kunnen presenteren die gebaseerd is op een gezonde balans.

“Een begroting die gebaseerd is op realisme, geïnspireerd op toekomstperspectief, en als doel heeft ons land en het gehele Surinaamse volk, in het bijzonder de sociaal-zwakkeren, in versneld tempo tot ontwikkeling te brengen,” aldus de president. Tal van projecten en programma`s zijn opgenomen in de begroting voor het dienstjaar 2022. Dit moet resulteren op goed bestuur en transparant leiderschap, tevens op de bestrijding van armoede, versterking van het midden- en klein bedrijf. Verder het creëren van werkgelegenheid en een efficiënter uit te voeren sociaal beleid. Het ligt in de bedoeling dat deze projecten een bijdrage leveren aan de welvaartsontwikkeling.

Op het pad naar een beter Suriname zal er hervormd worden. De hervormingen zullen gericht zijn op onder meer scheppen van werkgelegenheid en bestrijden van armoede. In dit kader dient het land voorbereid te worden op een potentiële olie- en gaseconomie.