Commissie financial inclusion moet deze week volledig van de grond komen

8 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag  08 november 2021- Als alles goed zit moet de commissie financial inclusion van het  ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) deze week volledig ingezet worden. Deze commissie moet ervoor zorgen dat alle hulpbehoeftigen, ingeschreven bij SOZAVO, via het bancaire wezen hun uitkering ontvangen. Volgens minister Uraiqit Ramsaran zijn er nog teveel lange rijen bij de kantoren van het ministerie voor de uitbetaling van kinderbijslag.

Bij de start van de contante uitbetaling van de kinderbijslag hebben enkele personen geen uitkering gekregen. Volgens de bewindsman zijn er missers geconstateerd. Minister Ramsaran doet een beroep op deze doelgroep om zich alsnog aan te melden.