Directie en managementteam CDS hebben vruchtbare ontmoeting met president

19 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 19 november 2021- Een ontmoeting waar er complimenten zijn gegeven voor zaken waar er goed gescoord wordt, maar ook een waar er harde woorden zijn gevallen en geen excuses zijn gemaakt. Zo weergeeft directeur Alven Roosveld de ontmoeting die hij als leidinggevende van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) samen met het managementteam op donderdag 18 november 2021 heeft gehad met president Chandrikapersad Santokhi. De meeting regardeerde zaken die het staatshoofd graag anders zou willen zien. De CDS heeft de recente periode wat steken laten vallen, doordat er onder meer een bericht is gepubliceerd waarvan de informatie incompleet was. Hierover is er verantwoording afgelegd aan de president en is aangegeven welke veiligheidskleppen zijn ingebouwd zodat zulke incidenten tot het verleden gaan behoren.

President Santokhi heeft nog steeds vertrouwen in de CDS-leiding en wil ook optimaal gebruikmaken van de diensten van het instituut. Hij legde dan ook de verantwoordelijkheid op de schouders van de leiding om vooral te werken aan imagozuivering en de kwaliteit van de diensten. Het staatshoofd liet duidelijk blijken niet blij te zijn met delen van de performance die zijn geleverd, maar hij verliest zijn vertrouwen niet in de dienst. “Kom met image recovering, confidence building en trusthworthy,” luidde zijn oproep.

Directeur Roosveld zegt dat er in principe een volledige evaluatie is geweest van de CDS. Hij erkent dat er een verhoogde druk is om consistent, consequent en kwalitatief te blijven leveren. Tijdens de meeting is dan ook aangegeven wat de tekortkomingen van de CDS zijn en wat zij nodig heeft. Het instituut heeft tweemaal een doorstart moeten maken met een compleet nieuwe leiding. Geprobeerd wordt eenieder erbij te houden en men gaat thans naar een fase van steeds betere prestaties neerzetten. Hij beseft dat wanneer er eens een zwaarwichtige fout gemaakt wordt, het instituut zeker er ook op gewezen moet worden. De CDS-topman blikt terug op een zwaar jaar, waarin personen het instituut hebben verlaten, maar geprobeerd wordt om het personeel dat er is op een zodanige manier te leiden dat zaken goed gaan. Aan de ene kant is hiervoor de vastberadenheid en het vertrouwen van de organisatie nodig en vanuit de andere kant de druk van het kabinet. “Het is geen makkelijk vaarwater waar we inzitten, maar vaarwater waarvoor we hebben gekozen. We zijn deskundig genoeg om dit te doen,” aldus directeur Roosveld.

De eerdergenoemde veiligheidskleppen behoren tot de kortetermijnaanpak. “Zodat, als er iets naar buiten gaat we er volledig achter kunnen staan.” Daarnaast zal intern ook gecontroleerd worden. Directeur Roosveld, die tevens regeringswoordvoerder is, gelooft in het vrijlaten van mensen, maar meent dat de perfecte balans er moet zijn zodat het dan alleen maar beter wordt. Hij benadrukt dat de CDS koerst naar diversificatie in de manier waarop zij informatie brengen. Het instituut zal met meer dienstverlening komen. Ook zal worden nagegaan hoe de pers beter gefaciliteerd kan worden met informatie die vanuit de regering en de regeringsraad komt, zonder dat het alleen maar met persberichten of via persmeetings gedaan wordt. Directeur Roosveld: “Dus er komt diversificatie van hoe de informatie van de regering naar buitenkomt, daarop mag men rekenen.”