EBS breidt opwekvermogen Paramaribo en Omgeving uit met 42.6 MW

8 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 08 november 2021- Met de ceremoniële ingebruikname van twee nieuwe MAN-motoren, heeft op vrijdag 05 november 2021 de officiële inauguratie van de uitbreiding van de opwekcentrale aan de Saramaccastraat, Diesel Power Plant II (DPP II) plaatsgevonden. Begin 2020 maakte de contractor Olibis NV in samenwerking met Burmeister Wain Scandinavian Contractors (BWSC) in opdracht van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) een aanvang met de uitbreidingswerkzaamheden, waarvan de oplevering eind april dit jaar heeft plaatsgehad.

In Suriname stijgt de vraag naar elektriciteit jaarlijks met ongeveer 5%. De uitbreiding van de capaciteit van de opwekcentrale was noodzakelijk om in te kunnen spelen op deze steeds groeiende vraag. Het beschikbaar vermogen was ongeveer 80 MegaWatt (MW) en met de komst van de twee nieuwe motoren is dit nu 120 MW.

Met de huidige uitbreiding is er capaciteit om ongeveer 5000 nieuwe huishoudelijke klanten aan te sluiten op het  energievoorzienings-netwerk Paramaribo (EPAR), welke de districten Paramaribo, Wanica, Para, Commewijne, Saramacca en een gedeelte van Marowijne van elektriciteit voorziet. Hiermede is ook de levering naar het EPAR netwerk verbeterd. Deze motoren zijn net als de overige vier, zeer zuinig zijn in brandstof verbruik. Vermeldenswaard is dat de totale efficiëntie van de powerplant ook verder verhoogd wordt aangezien er middels waste heat boilers verwarming plaatsvindt van de brandstof ten behoeve van de motoren van DPPII.

Bij een uitbreiding in de opwekcapaciteit dienen er vaak ook in de transmissie upgrades plaats te vinden om het opgewekt vermogen te kunnen transporteren. In dit kader vindt er momenteel ook een upgrade plaats van de capaciteit van het transmissiesysteem aan de Saramaccastraat die volgens planning, medio 2022 wordt opgeleverd.

Grote dank gaat uit naar de projectmanagers en medewerkers van BWSC en subcontractors, alle EBS’ers en overige stakeholders, die ondanks de uitdagende tijd, bergen werk hebben verzet om dit project binnen de uitgezette periode op te leveren. EBS blijft zich inzetten om landelijk een betrouwbare energievoorziening te garanderen aan haar klanten.