Free Data project van NATIN beëindigd

24 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 24 november 2021- Het Free Data project voor afstandsonderwijs van het Natuurtechnisch Instituut (NATIN), is beëindigd. Het applicatieleerplatform Moodle, wordt door de meeste studenten gebruikt. Met het stopzetten van het Free Data project door Telesur, raken studenten gedemotiveerd. Voorzitter Brian Toekimin van het interim-management team NATIN zegt, dat dit een zware klap is voor de school.

Voordat het Free Data project werd gelanceerd, kwam het NATIN zelf met het initiatief om afstandsonderwijs aan te bieden aan de studenten. Ook vanwege de Covid-19-pandemie werd er naar verschillende mogelijkheden gezocht.

Verder geeft Toekimin aan dat het NATIN, in samenwerking met haar ICT-afdeling, werkt aan een eigen workspace voor de studenten, zodat de online-lessen normaal kunnen doorgaan. Toekimin is teleurgesteld dat het Free Data project is stopgezet en vraagt dat dit besluit wordt teruggedraaid.