Jaarlijks veel vroeggeboren kinderen in Suriname

17 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 17 november 2021- Er worden nog steeds prematuur kinderen geboren in Suriname. Wereldwijd wordt vandaag stilgestaan bij te vroeg geboren baby’s. Dit betekent vóór 37 weken zwangerschap.  Baby’s die zo vroeg geboren zijn, hebben mogelijk meer gezondheidsproblemen.  Volgens Satish Mohan, gynaecoloog bij het ’s Lands Hospitaal beschikken niet alle zorginstellingen over de nodige apparatuur om deze kinderen te behandelen.

Ieder jaar op 17 november wordt Wereld Prematuren Dag herdacht. Op deze dag wordt extra aandacht geschonken aan de bewustwording rondom vroeggeboorte. Volgens Mohan wordt er getracht om vroeggeboortes te remmen en te voorkomen. Hij zegt dat de faciliteiten en mogelijkheden daarvoor steeds beter worden. Verder legt de gynaecoloog uit dat Covid-19 ook een van de oorzaken kan zijn van vroeggeboren baby’s.

Mohan zegt dat het ziekenhuis reeds werkt aan de betere opvangmogelijkheden voor moeder en kind bij prematuur geboortes. Hij legt uit dat ook andere ziekenhuizen met een tekort aan opvangmogelijkheid kampen. Verder pleit hij voor al het benodigde materiaal en personeel voor de zorg van vroeggeboren en hun moeders.