Legitimatie politie is wettelijk goed geregeld

30 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 30 november 2021- De burgerij mag geen dwangmiddel toepassen op de politie om zich te laten legitimeren tijdens de uitoefening van hun taak. De wijze van legitimatie is duidelijk in de wet geregeld.  Zo reageert Sergio Gentle Hoofdinspecteur van politie en adviseur van de Surinaamse Politie Bond op de reacties over het wel of niet legitimeren van een politieambtenaar tijdens de uitoefening van haar taak.

Deze discussie laaide op nadat er een filmpje op sociaal media circuleerde waarin een burger de legitimatie van een politieambtenaar eiste. Volgens Gentle was de eis van deze burger overbodig. De hoofdinspecteur voegde eraan toe dat artikel 13 van het politiehandvest duidelijk is over de legitimatie van een politieambtenaar. In dat artikel staat dat indien de politieagent in burgerkleding is hij of zij verplicht is zich te legitimeren bij de uitoefening van zijn taak. In het geval van dat filmpje waren de feiten en omstandigheden op dat moment duidelijk aanwezig dat er sprake was van een officieel politieoptreden.

Op dat moment waren er meerdere politieambtenaren aanwezig en een dienstvoertuig. Dit zijn duidelijke aanwijzingen dat het gaat om het bevoegd gezag. Zowel een gewezen politiechef als inspecteur Milton Kesmsil benadrukken dat de burgerij de wetshandhavers niet mag niet uitlokken.