Meer bewustwording vereist over grondenrechten

19 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 19 november 2021- Er moet bewustwording gecreëerd worden over het grondrechtenvraagstuk. Vandaag is een campagne voor heel Suriname, van start gegaan. De conceptwet is nu volledig afgerond door de Commissie Grondenrechten en inmiddels overhandigd aan De Nationale Assemblee. Het is daarom belangrijk dat ook de samenleving wordt geïnformeerd over de inhoud van de wet, vinden de kapiteins Ifna Vrede en Carlo van de Tribale Volken.

Amazon Conservation Team zal zorgen voor de financiën om de bewustwording en de informatie uit de conceptwet, in alle delen van het land, te verstrekken. De verschillende dorpen en gebieden zullen in kaart gebracht worden.

Er is vandaag ook een overeenkomst getekend met de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De faculteit Juridische Wetenschappen zal vanaf nu werken aan het indienen van conceptwetten die aangepast moeten worden aan internationale standaarden.

Naast de bewustwording, is het ook van belang dat er bij de afkondiging van deze wet, sprake is van handhaving. Ook vanuit het buitenland is er aangegeven dat Suriname spoedig de grondenrechten van de Inheemsen en Tribale Volken in orde moet maken. Volgens Patrica Meulenhof voorzitter van de presidentiële Commissie Grondenrechten, is controle en uitvoering de enige manier om invulling te geven aan de wet.

Volgens minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport, zal er geen verdeeldheid ontstaan binnen de samenleving, wanneer de Inheemsen en Tribale Volken hun grondenrechten krijgen.