Mensen met een beperking ontvangen certificaat micro-ondernemerschap

21 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 21 november 2021– De Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft certificaten uitgereikt aan 26 geslaagde cursisten in het kader van het Basic Needs Trust Fund project: “Micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking”. Het gaat om de trainingen Computer hardware module 1 & 2, Fietsen reparatie en Basis Hydroponics. De cursisten van de deze trainingen hebben ter motivatie een starterspakket ontvangen voor het opstarten van een onderneming. De cursisten van hydroponics worden na de advance level voorzien van een starterspakket. Het doel van dit project is om mensen met een beperking de nodige skills aan te leren, om een onderneming te kunnen starten of een baan te kunnen vinden. De certificaatuitreiking heeft plaatsgevonden op vrijdag 19 november 2021.

De SAO-directeur geeft aan dat de cursisten met het behalen van dit certificaat een verbetering kunnen brengen in de huidige economische situatie en de positie van deze groep op de arbeidsmarkt. Directeur Lapar laat weten dat dit traject ook een leermoment is geweest voor de SAO, gelet op de aanpassingen binnen het curriculum en de methode van lessen verzorgen aan de cursisten. Verder heeft de directeur kenbaar gemaakt dat de doelen van de SAO bereikt zijn door het succesvol afronden van de trainingen en heeft zij de cursisten ook de moed ingesproken om zich verder te ontwikkelen met als einddoel het opzetten van een eigen onderneming.

Malty Dwarkasing, voorzitter van de Alliantie voor mensen met een beperking, heeft te kennen gegeven trots te zijn op de cursisten en vertrouwt erop dat zij nu in staat zijn, met de opgedane kennis en vaardigheden, deel uit te maken van de arbeidsmarkt als werknemer of ondernemer. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Naomi Esajas-Friperson en Genti Mangroe, directeur Jeugdzaken, hebben aangegeven dat het opleiden van vakdeskundigen en deze leveren aan de arbeidsmarkt, weer is uitgevoerd door de SAO. Esajas-Friperson noemt de cursisten mensen met een speciale gave, omdat zij een bewuste keuze hebben gemaakt om zich te laten scholen, ondanks de uitdagende omstandigheden. Deze keuze is een stap richting zelfstandigheid die kan leiden tot zelfredzaamheid.

Minister Rishma Kuldipsingh van AW&J, heeft in haar toespraak laten weten dat zij bijzonder trots is op de cursisten met de behaalde mijlpaal en de keuze om in zichzelf te investeren. De bewindsvrouw heeft aangeduid dat het doorzettingsvermogen van de cursisten, dient als voorbeeld en motivatie voor de groep zonder beperkingen. Minister Kuldipsingh heeft verder aangegeven dat de geslaagden gestimuleerd worden door het ministerie, omdat ondernemerschap de ruggengraat is van de economie. De cursisten zijn met behulp van incentives gestimuleerd voor het opzetten van een eigen onderneming. De minister moedigde hen aan zich verder te verdiepen in dat waarvoor ze getraind zijn. Verder bracht de bewindsvrouw haar dank en felicitaties uit aan alle cursisten en eenieder die een bijdrage geleverd heeft aan dit project.

– Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken –