Openbare Werken stelt werkgroep “Organisatie en Beheer Website” in

18 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 18 november 2021- Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft een werkgroep geïnstalleerd. Deze heeft als doel de website van het ministerie in zijn geheel te herevalueren en voorstellen aan te bieden ter aanpassing of verbetering, alsmede het actualiseren van het algehele systeem. De installatie van deze werkgroep vond plaats op dinsdag 16 november 2021.

De werkgroep “Organisatie en Beheer Website” zal verder soortgelijke informatie in kaart brengen met een vast dan wel dynamisch karakter en deze te doen plaatsen op de website, uitgaande van de doelgroepen die baat hebben bij deze informatie. Ook zullen de leden voorstellen uitwerken omtrent het nader te plaatsen informatie op de website en een te hanteren beheersysteem om de website actueel te houden.

Echter zal de werkgroep op reguliere basis rapportage doen aan de minister. Deze commissie mag in contact treden met andere overheidsinformatiediensten ter bekoming van gangbare websitebeheersystemen. De werkgroep bestaat uit: Reinel van der Bosch als voorzitter en de leden Gulshan Alibux, Karan Saktoe, Avinash Dewoe, Jason Gummels, Dewperkash Bhaggoe en Rakesh Kalisingh.