Opvoering Cluster Inspectie horeca sector

27 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 27 november 2021- Het clusterteam dat vanaf december 2020 operatief is, heeft de afgelopen periode boetes opgelegd aan bedrijven die tijdens de partiële- en totale lockdown open zijn aangetroffen. Met het oog op de aangepaste maatregelen met betrekking tot de horeca sector, zullen ook daar de inspectiewerkzaamheden aangescherpt worden. In de komende periode voert het clusterteam her inspectie werkzaamheden uit in de horecasector. Dit houdt in dat er gelet zal worden op de naleving van de protocollen die in het bijzonder betrekking hebben op bar- en eetgelegenheden.

Elke onderneming in de horeca sector moet beschikken over duidelijke signalen van aankomst en vertrek zodat de bezoekers niet langs elkaar lopen en fysiek contact geminimaliseerd wordt. Ook is de “seatingplan” van eminent belang. Dit geeft aan dat er een afstand van 1.5 meter per stoel gehanteerd moet worden (maximaal 4 stoelen) bij een tafel. Het verwijderen van de mond- en neusbedekking is alleen toegestaan bij het nuttigen van voeding en drank. Gevraagd wordt dat er een uur vóór het ingaan van de partiële lockdown er geen nieuwe bezoekers toegelaten worden om het pand te betreden, ter voorkoming van het overtreden van de lockdown protocollen.

Uit de clusterinspectie van 24 november 2021 is weer gebleken dat een aantal vergunninghouders van ondernemingen in de horecasector zich niet houden aan de aangekondigde maatregelen. Het is verboden in deze periode de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben zoals nachtclubs, dancings, discotheken, bordelen en bars. Het cluster COVID-19 Team heeft in de avond van 24 november een aantal bestuurlijke boetes opgelegd aan ondernemingen die zich niet hebben gehouden aan de aangekondigde maatregelen door de Overheid. Enkele van die ondernemingen zijn: Eet Café D’Bar, Blue Grand Café, T’ Vat en Che’s Bar Tipas. Elk heeft een bestuurlijke boete gehad van SRD10.000.

Het is verboden om feesten, met inbegrip van huis feesten, te houden. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de Overheid strenger optreden, zoals het intrekken van de vergunning. Het Cluster COVID-19 Team staat onder leiding van het Directoraat Arbeidsinspectie behorende bij het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

-Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken-