Ruim 7000 E-Rijbewijzen nog niet opgehaald

18 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 18 november 2021- 7000 E-rijbewijzen moeten nog opgehaald worden door rijbewijshouders. Hoofdinspecteur van Politie, Rachel Deekman, belast met de leiding van de afdeling verkeer, geeft aan, dat aan het begin van deze week een andere methode gelanceerd is. Rijbewijshouders kunnen nu via de website van het KPS met het nummer van hun identiteitskaart nagaan of hun oproep voor het ophalen van hun rijbewijs voorkomt in het systeem.

Degenen die nog niet in aanmerking zijn gekomen om hun rijbewijzen op te halen, hoeven zich niet aan te melden bij de Afdeling Rijbewijzen. Het KPS is zich bewust van het ongerief dat de overgang naar een nieuw systeem met zich meebrengt. Deekman geeft aan, dat ook de recent ingediende stukken gestructureerd afgehandeld moeten worden.

De openingstijden van de Afdeling Rijbewijzen zijn verruimd; de afdeling is nu open van 8u tot 14u. Verder geeft de hoofdinspecteur aan, dat rijbewijshouders niet hoeven te bellen naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken, omdat het CBB geen rijbewijzen van het Korps Politie Suriname verstrekt.