Samen naar een groen en leefbaar Paramaribo

1 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 01 november 2021- Het Tropenbos Suriname is een project gestart om een betere waardering van stedelijk groen te stimuleren door middel van onderzoek en het geven van voorlichting. Stedelijk groen is zeer belangrijk voor Suriname, omdat veel bomen bij elkaar zorgen voor een laag koolstofdioxide (CO2) gehalte. Het ministerie van Openbare Werken (OW) stimuleert via haar directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) die zich voornamelijk hiermee bezighoudt. Het project “Samen naar een Groen en Leefbaar Paramaribo” heeft een uitstekende bijdrage geleverd, derhalve zal het ministerie van OW de kennis en kunde die is opgedaan in dit project gebruiken.

OW-minister Riad Nurmohamed deelde zijn mening tijdens het seminar op donderdag 28 oktober 2021 door aan te geven dat het hoofddoel van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer is niet enkel het voorzien van groen bij de overheidskantoren, maar ook bij het bedrijfsleven, langs openbare wegen, bij andere instellingen en plekken in heel Suriname groen aan te bieden. Een tweede doel van dit directoraat is het zorgen dat het vrijgekomen afval op een duurzame manier weer wordt ingezet. Met het stede groenbeleid wil het ministerie de Eco-klimaatomstandigheden in heel Suriname bevorderen. Dit beleid gaat verder en zal meer aandacht worden besteed aan vooral het planten van extra nieuwe bomen in de binnenstad.

Ook zullen de mangrovebeplantingen verder worden gestimuleerd vanwege het luchtig klimaat dat veroorzaakt wordt door bomen en planten. Echter, met meer groen komt meer afval vrij. De boomtakken en bladeren die vrijkomen kunnen versnipperd worden voor het maken van humus. Er moet hiervoor een bio-industrie ontwikkeld worden. OW zal ondernemers interesseren om deze groene bio-industrie voor het ministerie te ontwikkelen. Individuen zullen gestimuleerd worden meer te planten in hun omgeving voor een gezond milieu. Door het duurzaam gebruik van tropische bossen en bomen te bevorderen draagt Tropenbos Suriname bij aan de verbetering van het levensonderhoud van mensen die afhankelijk zijn van bossen en bomen.

-Min. Openbare Werken-