Schoolvervoerders rijden niet door overmachtsituatie

23 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 23 november 2021- Een groot deel van de bushouders die zorgen voor schoolvervoer hebben maandag niet gereden. De reden hiervoor is het uitblijven van uitbetaling door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) van de zogeheten brandstofcompensatie vanaf juli 2021. Vele scholieren en leerkrachten die aangewezen zijn op schoolbusvervoer door MinOWC hebben maandag de school niet kunnen bereiken. Op verschillende scholen heeft het onderwijsleerproces enige vertragingen ondervonden.

Antonius Pokie, ook ondervoorzitter van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS), belast met schoolbusvervoer  zegt: de schoolbussen hebben niet kunnen rijden “vanwege de overmachtssituatie waarin de bushouders zich nu bevinden”, zegt Antonius Pokie.  De overmachtsituatie van de bushouders heeft te maken met het ontberen van de nodige financiële middelen om brandstof voor de bussen te tanken. Pokie vindt het zeer spijtig, dat doordat de schoolbussen niet kunnen rijden leerlingen en leerkrachten de dupe van worden. “We hebben de zaak zo lang als voor ons mogelijk was gerekt om het schoolvervoer te verzorgen, maar nu kunnen we echt niet meer”.

De OBS heeft maandag een schrijven gericht aan Minister Marie Levens van MinOWC. Daarin dringt ze er bij de minister op aan om de uitbetaling van de achterstallige brandstofcompensatie uiterlijk eind deze maand te doen uitbetalen. Over de nieuwe tarieven voor schoolbusvervoer is tijdens de besprekingen met het ministerie ook al overeenstemming bereikt, maar de bushouders willen nu wel duidelijkheid hebben over wanneer deze zullen ingaan. Indien uiterlijk vrijdag deze week geen positieve reactie wordt vernomen van het ministerie zullen de bushouders het schoolvervoer niet kunnen garanderen. Antonius verduidelijkt, dat bij schoolvervoer het niet alleen om schoolbussen gaat, maar ook om bootvervoer.  Landelijk onderhoudt de OBS ongeveer 700 bus- en boottrajecten voor het ministerie van OWC.