Speurhonden bij Bestrijding Milieu Criminaliteit

25 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 25 november 2021-Ā Illegale handel in wilde dieren en delen daarvan is, naast het feit dat hetĀ strafbaar gesteld is in het Jachtwet (G.B. 1954 no. 25) en het JachtbesluitĀ (S.B. 2009 no. 16), een menselijke activiteit waarvan we erkennen dat hetĀ indruist tegen onze lange traditie van behoud van onze biodiversiteit. DeĀ bescherming van onze biodiversiteit betekent in feite bescherming vanĀ menselijke populatie, omdat elke verstoring van het evenwicht eenĀ bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mens. Natuurbehoud isĀ zelfbehoud.

De signalen geven aan dat de handel en vraag naar delen van de jaguar, inĀ het bijzonder de tanden, de laatste jaren enorm zijn gestegen. DeĀ bedreiging van de jaguar wildpopulatie zit in de illegale jacht, die in hetĀ verleden incidenteel plaatsvond tegenover wat er nu gebeurt, waarbij menĀ Ā doelbewust op de jaguar jaagt.Ā De illegale handel in jaguars en andere in het wild voorkomende dieren,Ā zoals de recent ontdekte smokkel van zangvogels op onze internationaleĀ luchthaven, neemt serieus toe en moet gezamenlijk worden bestreden.

In dit kader zijn er recentelijk in samenwerking met diverse nationale enĀ internationale NGOā€™ s en instituten enkele projecten opgestart enĀ uitgevoerd om de wildpopulatie van de jaguar en andere katachtigen teĀ monitoren en de bewustwording en capaciteitsversterking bij deĀ opsporingsdiensten en de justitiĆ«le autoriteiten te vergroten.Ā Het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft in overleg en inĀ samenwerking met onder andere het Openbaar Ministerie, het Korps PolitieĀ Suriname, de douane, de N.V. Luchthavenbeheer en de N.V. Canawaima, deĀ afgelopen periode een speciale missie uitgevoerd om de strijd tegen deĀ illegale handel van wilde dieren aan te gaan en de capaciteit hiertoe teĀ vergroten. Zo vertoeft er in de periode van 15 tot en met 25 november 2021Ā een speciaal team, op uitnodiging Suriname en met ondersteuning van IUCN-NLĀ en de International Fund for Animal Welfare (IFAW), in ons land om deĀ nodige ondersteuning hiervoor te bieden.

Deze speciale missie is uitgevoerd door de inzet van speurhonden dieĀ speciaal zijn getraind om specifiek in Suriname voorkomende wilde dierenĀ (en producten ervan), zoals zeeschildpadden, en jaguars, op te sporen bijĀ de grensposten en andere controlepunten in Suriname.Ā Deze eerste missie van inventarisatie van de veldsituatie mag als geslaagdĀ worden beschouwd, daar er een goede samenwerking is ontstaan tussen deĀ verschillende instanties die allemaal hun betrokkenheid, commitment, enĀ medewerking hebben getoond. De inzet van speurhonden vermindert de hinderĀ die kan ontstaan bij controle en vergroot de pakkans.Ā De verscherping van het beleid van de betrokken instanties en de inzet vanĀ speurhonden moet gezien worden als een grote bijdrage van Suriname aan hetĀ behoud van wilde dieren over de hele wereld en dat heel serieus moet wordenĀ genomen door een ieder in Suriname.

-OM-Ā