Srefidensi 2021

25 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 25 november 2021- 46 jaar Srefidensi politieke onafhankelijkheid heeft ons helaas nog geen sociaaleconomische onafhankelijkheid kunnen bezorgen, ondanks onze legio natuurlijke hulpbronnen. Omdat onafhankelijkheid niet bestaat. Alles en iedereen is van elkaar afhankelijk. Zelfstandigheid bestaat wel. We kunnen zelfstandig onze hersens gebruiken om duurzame ontwikkeling te organiseren en realiseren.

De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek(BEP) ziet duidelijk een toekomstperspectief waarin Suriname een bloeiende natie is omdat al onze rechtmatige instrumenten worden aangewend en ingezet en zo al onze instituties worden versterkt om onze democratische rechtsstaat als geheel op rechtvaardige wijze te kunnen handhaven; ook op sociaaleconomisch gebied. Door werkgelegenheid te creëren via decentralisatie, diversificatie, industrialisatie. Door gericht beleid voor gelijke kansen van scholing en opleiding, door gericht beleid voor effectieve gezondheidszorg, door gericht en prudent beleid om de productiviteit op te voeren en onze inkomsten te verhogen, en ook onze uitgaven af te stemmen op onze verdiensten en besparingen. Sterke instituties van zowel gouvernementele als niet-gouvernementele organisaties moeten sterk genoeg zijn de orde in onze groeiende samenleving te handhaven. Zowel politiek, economisch als maatschappelijk en in de zin van duurzame ontwikkeling voor ons land inclusief het binnenland. Sterke instituties die land, volk en natuur duurzaam beschermen tegen corruptie, armoede, uitbuiting en uitroeiing van de natuur.

We zijn als 46-jarigen oud genoeg zelfstandig te denken om samen te werken om duurzame ontwikkelingsdoelen te realiseren. Oud genoeg om bewust onze eigen verantwoordelijkheid voor onszelf als Surinamers te nemen en te dragen.

-BEP wenst u een veilige en bezinningsvolle Srefidensi 2021-