Staatsolie mikt op verdere exploratie shallow offshore met hoogwaardige 3D seismische data

2 November 2021

Comments: 0

Dinsdag 2 november 2021– Op 30 oktober 2021 is in het ondiep Surinaams zeegebied, de shallow offshore, een 3D seismisch onderzoek gestart. De studie wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit drie internationale bedrijven. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en het consortium ondertekenden op 13 oktober hiertoe het contract.

 Het consortium waarmee het contract, ook wel genoemd een ‘multi client-overeenkomst’, is gesloten, bestaat uit het Chinese Bureau of Geophysical Prospecting (BGP Offshore, voor de data-acquisitie), het Franse Compagnie Générale de Géophysique (CGG voor de dataverwerking) en het Noors/Amerikaanse Tomlinson Geophysical Services Inc. (TGS, voor de sales en marketing). De overeenkomst houdt in dat het consortium de seismische data mag vergaren en verkopen aan derden. Staatsolie ontvangt een deel uit de opbrengsten. Daarnaast blijft Staatsolie eigenaar van de data en mag deze ook gebruiken voor zijn exploratie-activiteiten.

Bij het onderzoek in de shallow offshore zal via seismiek (waarbij geluidsgolven gebruikt worden) de ondergrond driedimensionaal (3D) in kaart worden gebracht. Er zal informatie worden verzameld over de locatie en kenmerken van geologische structuren onder de zeebodem. Hierdoor wordt het opsporen van olievoorkomens accurater.

 De shallow offshore is het zuidelijk deel van de offshore, 65 tot 180 kilometer van de kust met waterdiepten tussen 20 en 75 meter. Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 22.000 km². De eerste fase van het onderzoek beslaat 11.110 km². De datavergaring en -verwerking, zullen ongeveer negen maanden duren. Afhankelijk van de resultaten en de belangstelling van de industrie, zal over de vervolgfasen worden besloten. Ook zal op basis van de data een volgende aanbestedingsronde (Bid Round) voor blokken in het shallow offshore worden gehouden.

Het onderzoek zal hoogwaardige 3D seismische data, die zal bijdragen aan verdere exploratie van de shallow offshore, opleveren. De overeenkomst voorziet in kennisoverdracht van seismische operaties en dataverwerking aan Suriname. Via onder andere training van lokaal personeel en afname van goederen en diensten zoals brandstof, voedsel, wordt ruime invulling gegeven aan local content.

Op dit moment zijn er veel diepwaterexploratie-activiteiten gaande in het Surinaams deel van het Guyanabekken waarin de vele olievondsten zijn gedaan (de ‘Golden Lane’), met name in Blok 58. Gezien de grote interesse wil Staatsolie het momentum optimaal benutten en besloot een actievere rol te spelen in de shallow offshore.

Vanwege de reikwijdte van het onderzoek is de nodige afstemming vereist met alle actieve stakeholders in het gebied. Deze worden via het Bericht aan Zeevarenden (BAZ) van de Maritieme Autoriteit Suriname geïnformeerd. Ook via Staatsolie zal informatie worden gedeeld met deze stakeholders en het algemene publiek.