Suriname voert onderhoud met VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten

6 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 06 november 2021 -Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft namens de Staat Suriname in Genève, Zwitserland, een onderhoud gehad met de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet. Met dit onderhoud dat op donderdag 4 november 2021 heeft plaatsgevonden, is directe invulling gegeven aan de toezegging van Suriname voor de voortzetting en versterking van de samenwerking met onder andere mensenrechten organen van de Verenigde Naties.

De ontmoeting met de VN Hoge Commissaris heeft geresulteerd in afspraken voor technische assistentie op diverse gebieden, waaronder het operationaliseren van een onafhankelijk Nationaal Mensenrechten Instituut. Dit in overeenstemming met de Beginselen van Parijs, inclusief publieke bewustwording over wat een dergelijk instituut is en diens werkzaamheden inhouden. De Beginselen van Parijs omvatten een aantal criteria van de Verenigde Naties voor de instelling van nationale mensenrechteninstituten. Ook zijn er afspraken voor ‘Train the trainers’ mogelijkheden voor gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties, bijvoorbeeld in het toepassen van een op mensenrechten gebaseerde benadering, training en advies met betrekking tot mensenrechten, inclusief de (gronden) rechten van Inheemsen en Tribale Volken. Ook is er gekeken naar constructieve samenwerking met het Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten (OHCHR) om vooruitgang te boeken in de ratificatie van de belangrijkste internationale mensenrechteninstrumenten waar Suriname nog geen partij bij is en om de verplichtingen die voortvloeien uit geratificeerde mensenrechtenverdragen op te nemen in haar nationaal rechtssysteem. Tot slot is afgesproken voor mogelijkheden met betrekking tot stages en fellowship programma’s bij het OHCHR.

Deze technische bijstand van de VN (OHCHR) wordt verleend in de vorm van deskundige adviezen, opleidingscursussen, workshops en seminars, beurzen, verstrekking van informatie en documentatie, en beoordeling van de nationale behoeften op het gebied van de mensenrechten.
Hiertoe zullen op korte termijn concrete acties volgen in samenwerking met het Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten en de VN-vertegenwoordiging in Suriname.

Het Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten is de leidende VN-entiteit voor mensenrechten. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft zowel de Hoge Commissaris als haar Bureau een uniek mandaat toevertrouwd om alle mensenrechten voor alle mensen te bevorderen en te beschermen.

-Justitie & Politie-