TIENTAL LANDEN WIL OLIE EN GAS VERSNELD UITFASEREN

13 November 2021

Comments: 0

Zaterdag 13 november 2021– Een tiental landen en regio’s hebben zich op de VN-klimaattop COP26 in Glasgow gecommitteerd aan het versneld uitfaseren van petroleum en gas. Daarvoor verenigen ze zich in de “Beyond Oil and Gas Alliance” (BOGA).

De coalitie, die is geïnitieerd door Costa Rica en Denemarken, wordt voorts gesteund door Frankrijk, Ierland, Wales, Zweden, Groenland, Quebec, Californië en Nieuw-Zeeland. De regeringen van deze landen en regio’s engageren zich om het boren naar en uit de grond halen van petroleum en gas stop te zetten en niet langer vergunningen uit te vaardigen.

Om de meest drastische gevolgen van de klimaatopwarming te vermijden, mag tegen 2050 niet meer dan 42 procent van alle petroleumreserves en meer dan 41 procent van alle gasreserves worden opgebruikt, onderstreept de BOGA.