TotalEnergies werkt samen met regering in eerste carbon credit arrangement

18 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

 Donderdag 18 november 2021- TotalEnergies heeft op maandag 15 november een overeenkomst met Suriname getekend. De overeenkomst is bedoeld voor een samenwerking in verband met de nationale strategie van Suriname voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door bossen en andere bronnen van uitstoot. Deze  samenwerking illustreert de afstemming tussen de ambitie van TotalEnergies en de Republiek Suriname om bosecosystemen en biodiversiteit te beschermen die tegelijkertijd rekening houden met de omstandigheden van de lokale gemeenschappen.

Het Amazonewoud van Suriname beslaat meer dan 15 miljoen hectare en neemt grote hoeveelheden CO2 elk jaar op. Het bos herbergt een rijke biodiversiteit en speelt een cruciale historische en culturele rol in lokale gemeenschappen. De ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten en de groeiende vraag naar natuurlijke hulpbronnen zetten de bossen onder druk, waardoor de implementatie van duurzame ontwikkelingsmodellen meer dan ooit noodzakelijk is.

De overeenkomst ondertekend door de Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Silvano Tjong-Ahin, en de Senior Vice President Carbon Neutrality bij TotalEnergies, Mw Christine Healy, voorziet in een pakket van institutionele versterking aan strategische instituten waaronder het NIMOS, SBB en ROM alsook in een integraal programma om bosecosystemen te behouden. Voor de uitvoering van programma’s wordt een bedrag van USD 50 miljoen door Total Energies beschikbaar gesteld in ruil voor koolstof kredieten, de z.g. Carbon credits.

De minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu van Suriname, Silvano Tjong-Ahin, onderstreepte de historische waarde van de voor Suriname, eerste verhandeling van koolstofkredieten. Hij benadrukte dat, hoewel sommigen wellicht grote kapitaaltransacties nastreven, Suriname vastbesloten is om eerst institutionele capaciteit op te bouwen. De koolstof kredietmarkt heeft een veelbelovende toekomst voor HFLD-landen, maar de voordelen zullen niet alleen worden bepaald door louter marktkrachten. Ze zullen voornamelijk worden bepaald door het vermogen van de instituten van de landen om hun natuurlijke hulpbronnen op een hoog niveau van professionaliteit te beheren. De minister: “governance is key en deze overeenkomst biedt de mogelijkheid om dat bewaarheid te maken”

“We zijn verheugd om samen te werken met de regering van Suriname om de bossen in het land te behouden. Deze overeenkomst, die tot doel heeft de bosecosystemen en biodiversiteit te beschermen en tegelijkertijd de lokale gemeenschappen ten goede te komen, is in lijn met de REDD+strategie van de Surinaamse regering, het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) en de conclusies van de Overeenkomst van Parijs,” zei Christine Healy, Senior Vice President Carbon Neutrality bij TotalEnergies.

“De klimaatambitie van TotalEnergies is gebaseerd op een reeks tastbare maatregelen die eerst zijn ontworpen om onze uitstoot van broeikasgassen te vermijden, vervolgens te verminderen en tenslotte om de resterende uitstoot te compenseren. Deze overeenkomst illustreert onze aanpak. De emissiereducties die uit deze acties voortvloeien, moeten worden gecertificeerd in overeenstemming met de hoogste internationale norm.