TRAINING VOOR GEMBERTEELT, DEELS SUCCESVOL AFGEROND

22 November 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 22 november 2021- Het eerste deel van de training, Good Agriculture Practice (GAP), van het gemberteelt-project in Marowijne, is met succes afgerond. Nu volgt het praktisch deel waarbij de boeren begeleiding krijgen op het veld. Deze training houdt in, dat gemberboeren rekening moeten houden met de standaarden, zoals kwaliteit en continuïteit. Volgens directeur Hermien Pavion van het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, zorgt dit project voor export mogelijkheden.

65 gemberboeren in het district Marowijne, hebben een certificaat ontvangen voor het theoretisch deel, dat 3 dagen heeft geduurd. Dit project wordt gefinancierd door Alcoa. De partners die hebben bijgestaan zijn Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland, het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland en het Agrarisch Platform Marowijne.  De gemberteelt-training is verzorgd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Pavion vertelt dat de boeren enthousiast waren. Ook geeft ze aan dat er dit jaar nog, een tweede training gehouden zal worden, nadat er is geëvalueerd met LVV.