Aanzet tot E-waste management in Suriname

4 December 2021

Comments: 0

Zaterdag 4 december 2021– E-waste is een andere benaming voor elektronisch afval. Volgens de Verenigde Naties (VN) vormt de groeiende hoeveelheid elektronisch afval, waaronder mobiele telefoons, laptops, televisies, koelkasten en elektrisch speelgoed, een grote bedreiging voor het milieu en de menselijke gezondheid. Bepaalde componenten van elektronisch apparatuur bevatten materialen die gevaarlijk zijn als ze niet op de juiste manier worden verwijderd en vervolgens terechtkomen in de bodem en grondwater. De steeds groeiende rol die ICT en de digitale transformatie zal vervullen in de ontwikkeling van Suriname is onlosmakelijk verbonden met een hogere vraag naar elektronische apparatuur, en vervolgens het genereren van meer elektronische afval.
De Inter-American Development Bank (IDB) financiert een regionaal project “E-waste management in Guyana, Suriname en Trinidad & Tobago” voor US$270.000. Het project draait om het duurzaam beheer van elektronisch afval in deze drie landen. De nationale coördinatie van het project ligt bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en wordt uitgevoerd onder supervisie van de Basel Convention Regional Centre Caribbean (BCRC-Caribbean) in samenwerking met de BOKU Universiteit in Oostenrijk. Dit project is van meerwaarde voor Suriname, omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van een nationale strategie voor het adequaat beheer van E-waste ter bescherming van mens en milieu en ter bevordering van de lokale economie. De kick-off workshop vond virtueel plaats op maandag 29 november 2021.
Onder dit project zullen de komende 2 jaren de volgende componenten worden uitgevoerd:
• Het verzamelen van informatie en gegevens over de productie en samenstelling van Ee-waste, identificatie van belanghebbenden en van bestaande verwijderingstrajecten en marktvoorwaarden voor het terugwinnen van recyclebare materialen;
• Het ontwikkelen van bijgewerkte beoordelingsrapporten voor Guyana, Suriname en Trinidad & Tobago;
• Het ontwerpen van een sub-regionaal beheerplan voor E-waste, inclusief trainingsmodules voor het personeel dat het plan zal uitvoeren en een bedrijfsplan voor de voorgestelde beheeroplossing.

Dit project is onderdeel van het integraal project voor afvalbeheer welke door het Ministerie van ROM in voorbereiding is. Het Ministerie bereid beleid voor, om op kort termijn alle vormen van afval op een moderne en milieuvriendelijke manier te beheren.

– MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU-